viernes, 25 de octubre de 2013

Vender, Vender, Vender...!!!


VI. COMERCIALIZACION.

 

Cuando me preparaba como Project Manager mi sorpresa fue mayúscula cuando a mi pregunta de dónde encajaba la comercialización en un proyecto de construcción (por utilizar un atajo para los no profesionales del sector, que asimilan construcción con promoción inmobiliaria), la respuesta fue que no era un proyecto: “Que eso era negocio”. De ahí, que días más tarde comprendí que la comercialización en sí misma es un proyecto más (como la compra de suelo, construcción, financiación…) que forma parte de un Programa.

 

Bien: como tal proyecto tiene que observar los mismos patrones y reglas para su creación y obtención de resultados. Si habláramos de hace 20 años, con una oferta que se adecuaba a la demanda sin demasiados problemas, que como mucho causaban desajustes de 1 o 3 años a lo sumo en el mercado, podemos afirmar que los departamentos comerciales no participaban hasta la última actividad empresarial: la entrevista de venta. Hoy en día resulta impensable no utilizar la ingente información que genera ese departamento a lo largo de la vida de las promociones, por lo que son los primeros a involucrar en los proyectos, ya que tienen el contacto directo con el cliente y deben recoger y trasladar ordenadamente toda esa información al Dpto Técnico y de Marketing y/o Comercial en el caso de que estén integrados, para una óptima definición del programa de necesidades, y contínuas mejoras a trasladar a los diseñadores del proyecto que en función de las características de las diferentes opciones de suelo disponibles, adecuarán y encajarán dicha información, para dar con un producto óptimo que sea demandado por el mercado.

 

Hoy no profundizaremos más sobre el tema, pero si al menos subrayar la vital importancia de la integración del departamento  comercial en la definición del producto inmobiliario desde la fase Inicial del Proyecto, dados los suelos en estudio para la adquisición de la compañía promotora.

 

Como anécdota comentar que en una empresa en la que fui Director General, el primer día me sorprendió ver que una empleada tenía la mesa mirando contra la pared. Tras la ronda habitual de presentaciones personales, le pregunté que por qué estaba de cara a la pared. Me respondió que el Director Comercial le dijo que “a ella no le pagaban por pensar” y le había destinado a esa ubicación. Hablamos de 2001. Esta persona acabó siendo nombrada por mí Directora Comercial y sigue en ese puesto con un buen rendimiento y por supuesto pensando a toda máquina. Bien por Mabel!!!


 

Buen finde! Positive!

 

六。场营销。

就在我准备担任项目经理时,我惊讶的是伟大的营销适应建设项目中的(使用快捷非专业人员,建筑房地产吸收) ,我的问题是,这是响应一个项目:那是生意。 因此,在以后的日子里,我意识到,营销本身是一个更大的项目(如购买土地,建设,融资...... ,是一个程序的一部分。

好:因为这样的项目,必须遵守相同的模式和规则,用于创建和交付结果如果我们在20年前,提供适合的需求没有太多的麻烦,太多造成的不匹配至多在市场上的1年或3年,我们可以说,商业部门没有参与,直到最后一个营业
销售会议今天,它是不可想象的,不要使用该信息产生了巨大认为部门促销的生命,所以他们是第一次搞项目,因为他们必须与客户直接接触,必须收集和转让这一切整齐的技术信息和市场部和/或商业的事件,他们都集成方案要求的最佳定义,并不断改进,以推动项目的设计师,根据不同的特地板可供选择,这些信息将适应和适合市场要求的最佳产品。

今天不打算上的主题,但至少强调整合销售部门在产品定义属性从项目初始阶段,由于收购的发起人在研究土壤至关重要。

传评论,我是总干事在该公司中,第一天,我很惊讶地看到,员工必须面壁表通常一轮个人出场后,我问他为什么,他面壁他回答说,销售经理告诉他说: 她不认为支付 ,并打算到该位置们谈论2001年。止此人被任命为商务总监我继续在这个位置上,具有良好的性能,当然想对所有气瓶梅布尔适合!
http://www.youtube.com/watch?v=VYXMtEq7uow

周末好!正!

 

VI . MARKETING .

Όπως έχω ετοιμάσει ως Project Manager έκπληξή μου ήταν μεγάλη όταν η ερώτησή μου για το πού μάρκετινγκ ταιριάζει σε ένα κατασκευαστικό έργο (για να χρησιμοποιήσω μια συντόμευση για τους μη επαγγελματίες , κατασκευή αφομοίωση των ακινήτων ) , η απάντηση ήταν ότι ήταν ένα έργο : "Αυτό ήταν μία επιχείρηση . "
Ως εκ τούτου , ημέρες αργότερα κατάλαβα ότι το μάρκετινγκ είναι η ίδια ένα μεγαλύτερο έργο ( όπως η αγορά της γης, την κατασκευή , τη χρηματοδότηση ... ), που αποτελεί μέρος του προγράμματος .

Καλό : ως τέτοιο σχέδιο πρέπει να τηρεί τους ίδιους κανόνες και πρότυπα για τη δημιουργία και την επίτευξη αποτελεσμάτων . Αν ήμασταν πριν από 20 χρόνια , με μία προσφορά που είναι κατάλληλη για τη ζήτηση , χωρίς πολύ κόπο , που τόσο πολύ προκάλεσε αναντιστοιχίες 1 ή 3 χρόνια το πολύ στην αγορά , μπορούμε να πούμε ότι οι εμπορικές υπηρεσίες δεν συμμετείχαν μέχρι την τελευταία επιχειρήσεων : συναντήσεις πωλήσεων . Σήμερα είναι αδιανόητο να μην χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που δημιουργούνται τεράστιες την εν λόγω υπηρεσία κατά τη διάρκεια ζωής των προαγωγών , έτσι ώστε να είναι ο πρώτος που θα συμμετάσχουν σε έργα , καθώς έχουν άμεση επαφή με τον πελάτη και πρέπει να συλλέγουν και να μεταφέρουν όλες αυτές οι πληροφορίες τακτοποιημένα Τεχνική και νση Marketing ή / και Εμπορική , σε περίπτωση που ενσωματώνονται για τη βέλτιστη ορισμό των απαιτήσεων του προγράμματος , και τις συνεχείς βελτιώσεις για να μετακινήσετε τους σχεδιαστές του έργου ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των διαφόρων
επιλογές δαπέδων διαθέσιμες , οι πληροφορίες αυτές θα προσαρμοστούν και να ταιριάζει για να δώσει ένα βέλτιστο προϊόν που έχει ζήτηση από την αγορά .

Σήμερα, δεν θα επιμείνω περισσότερο για το θέμα , αλλά τουλάχιστον υπογραμμίζουν την κρίσιμη σημασία της ενσωμάτωσης το τμήμα πωλήσεων στην ιδιοκτησία ορισμό του προϊόντος από την αρχική φάση του έργου , λόγω των εδαφών σπούδασε στην απόκτηση του υποκινητή .

Anecdotally σχολιάσει ότι σε μια επιχείρηση στην οποία ήμουν ο Γενικός Διευθυντής , την πρώτη ημέρα ήμουν έκπληκτος να δω ότι ο εργαζόμενος είχε το τραπέζι κοιτάζοντας τον τοίχο . Μετά το συνηθισμένο γύρο προσωπικές εμφανίσεις , τον ρώτησα γιατί είχε να αντιμετωπίσει τον τοίχο . Μου απάντησε ότι ο διευθυντής πωλήσεων του είπε ότι «δεν πληρώθηκε για να σκεφτεί » και είχε την πρόθεση σε αυτήν τη θέση . Μιλάμε για το 2001 . Αυτό το άτομο κατέληξε να διοριστεί Εμπορικός Διευθυντής για μένα και συνεχίζει σε αυτή τη θέση με καλή απόδοση και φυσικά σκέψης σε όλους τους κυλίνδρους .
Καλό για Mabel !
http://www.youtube.com/watch?v=VYXMtEq7uow

Καλό Σαββατοκύριακο! Θετική !

jueves, 17 de octubre de 2013


V. LOS PROYECTOS Y LA NO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN y RRHH.
 
Destinamos el 90% de nuestro tiempo en el trabajo a comunicarnos. Pero, ¿realmente le damos la importancia que tiene? La respuesta en mi opinión es rotundamente ‘NO’, al menos en las empresas inmobiliarias de capital español. Al coincidir con colegas de otras nacionalidades te das cuenta del retraso astronómico que llevamos en gestión de proyectos y personas: pero es lo que hay. Algunos deberían hacer acto de contrición y propósito de enmienda. Digo yo…
Estas son algunas de las diferencias (por omisión) que las empresas obvian en  los proyectos (grandes proyectos) y que ni siquiera se plantean evolucionar más allá del cuadrito de Misión-Visión, el organigrama desconchado de 5 años atrás o que cambia semanalmente y la foto del Presidente en la última inauguración de “algo”…).
Ahí van muy resumidos:
Los Planes de RRHH y de Comunicación forman parte independiente y obligatoria del Project Management Plan que cualquier empresa debe exigir a su Project Manager, el cual debe coordinar junto al equipo de la empresa contratante y presentar al Sponsor antes de la aprobación final de aquel del que forman parte.
 
a.     El Plan de RRHH deberá contener completamente definido incluso con formularios: a) En Planificación: equipo, perfiles, como va a realizar la ejecución y control del resto del MPlans, y del measurement baseline. b) En Ejecución: registro y actualizaciones, reclutamiento final, evaluación del rendimiento, sistema de reconocimientos, gestión y resolución de incidencias y/ o conflictos, liquidaciones del personal durante la vida del proyecto.
 
b.    El Plan de Comunicación deberá contener completamente definido incluso con formularios: a) En Fase Inicio: Identificados los Stakeholders y la estrategia a seguir con cada uno de ellos. b) En Fase Planificación: Interactuar con RRHH y resto de Procesos para no incurrir en incongruencias, elaborar el Plan de Comunicación, darlo a conocer, y explicar su funcionamiento ya que toda la información del proyecto se va a canalizar con el uso de plantillas normalizadas. Todo ello para todos los Grupos de procesos y del measurement baseline. c) En Fase Ejecución: Registro y gestión de comunicación de acuerdo al Plan de Comunicación de solicitud de cambios al proyecto, enviar y recibir información de acuerdo al Plan de Comunicación y mantener reuniones con las normas aprobadas en el Plan de Comunicación. d) En Fase Control: Transmitir las acciones y decisiones que se tomen en el proyecto de acuerdo a las plantillas normalizadas, reflejar variaciones, acciones correctivas, solicitudes de cambios al proyecto en comunicación con las instancias y comités al efecto todo ello de acuerdo a lo aprobado en el Plan de Comunicación.
 
Un estudio realizado por The Standish Group en EEUU revelaba que el 32% de los proyectos no alcanzaban sus objetivos satisfactoriamente. Imaginemos ahora los resultados en nuestros proyectos y el coste de la no gestión…
 
五,项目,也没有通信管理和人力资源。

们花90 %的时间在工作沟通但你真的给它有它的重要性吗在我看来,答案是'' ,至少在西班牙首都的物业公司恰逢来自其他国家的同事,你就会意识到,我们在项目管理和人的天文延迟,但它是它是什么有些人应该做出行为忏悔和修订的目的我的意思是...
这些都是一些差异(默认) ,每周更换一次,避免企业项目(大型项目) ,甚至没有出现进化,超越了使命,愿景广场的组织碎裂或5年前
总统在最后开幕的东西 ......照片)。
有非常短的:
计划通信人力资源和独立的要求,任何公司,应要求其项目经理,他必须协调与球队签约公司,并提交给保荐人之前最终批准的项目管理计划的一部
归属。

了。人力资源项目必须包含形式甚至完全定义: a规划:设备,型材,并将执行执行和控制其余MPlans ,以及基线测量。
B 执行:登记和更新,结束招聘,绩效考核,奖惩制度,管理和解决事件和/或冲突,定居点的工作人员在项目的生命。

二。
该通知草案应包含完整的定义,即使形式:1)在相位首页:识别利益相关者和与他们每个人的策略。 b规划阶段:与人力资源和其他进程的互动,以避免不一致,制定沟通计划,让他们知道,并解释其运作,所有项目信息将通过使用标准模所有这一切过程和基线测量各组。 c实施阶段:根据通讯计划变更申请项目的记录和管理通信,发送和接收信息与通信计划中采用的规则,按照沟通计划和举行会议。 D)在相位控制:发送草案中采取的行动,并决定按照标准模板,反映变化,纠正措施,要求更改通信项目与有关当局及所有相关委员会按过沟通计划。

Standish团在美国的一项研究表明, 32 %的项目没有成功地达到自己的目标
现在,想象的结果在我们的项目管理成本不...
 
V. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ επικοινωνία και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού .

Αφιερώνουμε το 90 % του χρόνου μας στην εργασία για να επικοινωνούν . Αλλά δεν μπορείτε πραγματικά να δώσει τη σημασία που έχει ; Η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι κατηγορηματικά «όχι» , τουλάχιστον στις ισπανικές εταιρείες ακινήτων κεφαλαίου . Συμπίπτει με συναδέλφους από άλλες χώρες, έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε Αστρονομικό καθυστέρηση στην διαχείριση του έργου και τους ανθρώπους : αλλά είναι αυτό που είναι . Κάποιοι πρέπει να κάνει μια πράξη μεταμέλειας και του σκοπού της τροποποίησης .
Θέλω να πω ...
Αυτές είναι μερικές από τις διαφορές ( προεπιλογή) αποτρέπουν τις επιχειρήσεις για τα έργα ( μεγάλα έργα ), και δεν είναι καν προκύψουν εξελίσσονται πέρα από πλατεία Αποστολή-Όραμα της οργανωτικής ξεφλούδισμα ή 5 χρόνια πριν, ότι αλλάζουν κάθε εβδομάδα
φωτογραφία από τον Πρόεδρο κατά την τελευταία άνοιγμα του «κάτι» ... ) .
Υπάρχουν πολύ σύντομη :
Σχέδια ανακοίνωση ΥΕ και ανεξάρτητο τμήμα του Σχεδίου Διαχείρισης Έργου απαιτείται ότι κάθε εταιρεία θα πρέπει να απαιτεί Υπεύθυνος Έργου του, ο οποίος πρέπει να συντονίζεται με την ομάδα της αναδόχου εταιρίας και να υποβάλει Χορηγός πριν από την τελική έγκριση του εν λόγω εκ των οποίων
ανήκουν .

a. Το έργο HR πρέπει να περιέχει φόρμες ακόμη καθοριστεί πλήρως : α) Σχεδιασμός : εξοπλισμός , προφίλ , και θα εκτελέσει την εκτέλεση και τον έλεγχο της υπόλοιπης MPlans και βασική μέτρηση .
β ) Εκτέλεση : καταχώριση και ενημερώσεις , τις προσλήψεις τέλος , την αξιολόγηση των επιδόσεων , το σύστημα ανταμοιβής , τη διαχείριση και την επίλυση των περιστατικών και / ή οι συγκρούσεις , οι οικισμοί του προσωπικού κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου.

b. Το σχέδιο ανακοίνωσης περιλαμβάνει πλήρως ορίζεται ακόμη μορφές: α ) Στο σπίτι Φάση : Χαρακτηρισμός ενδιαφερόμενα μέρη και η στρατηγική με το καθένα από αυτά . β ) Φάση Προγραμματισμού : Αλληλεπίδραση με HR και άλλες διαδικασίες για να αποφύγουν τις ασυνέπειες , την ανάπτυξη του σχεδίου επικοινωνίας , να γίνει γνωστό και να εξηγήσει τη λειτουργία του και ότι όλα τα στοιχεία του έργου θα διοχετεύεται μέσω της χρήσης των τυποποιημένων προτύπων . Όλα αυτά σε όλες τις ομάδες των διαδικασιών και τη βασική μέτρηση . γ ) Φάση υλοποίησης : Καταγραφή και διαχείριση της επικοινωνίας , σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας Αίτημα αλλαγής για το έργο , την αποστολή και λήψη πληροφοριών , σύμφωνα με το επικοινωνιακό σχέδιο και να έχει συναντήσεις με τους κανόνες που θεσπίζονται στο επικοινωνιακό σχέδιο . δ ) Σε Ελέγχου Φάσης : Διαβιβάστε τις ενέργειες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο σχέδιο σύμφωνα με το πρότυπο πρότυπα , αντικατοπτρίζουν τις διαφορές , τις διορθωτικές ενέργειες , οι αιτήσεις για αλλαγές στο σχέδιο σε επικοινωνία με τις αρχές και όλες τις αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με το
πέρασε στο επικοινωνιακό σχέδιο .

Μια μελέτη από το Standish Group στις ΗΠΑ έδειξε ότι το 32 % των έργων δεν επιτύχουν τους στόχους τους με επιτυχία . Τώρα φανταστείτε τα αποτελέσματα στα έργα μας και το κόστος της διαχείρισης δεν ...

martes, 15 de octubre de 2013

V. PROYECTOS INTERNACIONALES: INTEGRACION O MUERTE


V. PROYECTOS INTERNACIONALES. INTEGRACION O MUERTE.

 

Si ya es complejo por sí mismo integrar los más de 80 procesos que concurren algunos, muchos, simultáneamente en un proyecto, la cosa se complica geométricamente en un proyecto internacional, con recursos de diferentes nacionalidades y diferentes técnicas o forma de hacer las cosas. Entonces el factor humano-cultural se torna esencial. Mi experiencia es que hay que adaptarse lo más posible a la idiosincrasia local: no importa donde se radique el proyecto: si no integra a los locales, el proyecto fracasará. Integrar significa no solo reclutar recursos, sino tener en cuenta su know-how y cultura en igualdad de condiciones, que aunque inicialmente pudiera parecer inadecuado-a, es lo que funciona localmente muchos años antes de que llegáramos por allí.

 

Todo esto puede intentar hacerse formalmente con todos los documentos y planes de RRHH, Comunicación e Integración que marca la norma, pero si personalmente no hay un compromiso de confiar en las otras partes, y llegar a formar un equipo no servirá de nada. Para ello es fundamental que en la fase inicial y de planificación se cuente con el equipo local seriamente. Así, reclutar a los mejores locales es algo necesario, pero sin caer en infra-remunerar a los locales y supra-remunerar a los nativos del proyecto. Luego siempre ocurre lo mismo: existe un desequilibrio entre conocimientos entre ambos equipos, no porque los locales no tengan la cualificación necesaria sino porque estamos infra-reclutando. Páguese a los locales cualificados adecuadamente a sus conocimientos y aptitudes y los equipos mixtos debidamente compensados funcionarán como es debido. No olvidemos que muchos profesionales de esos países a los que vamos de “reconquista” han estudiado en las mejores universidades de USA y Europa y han realizado importantes proyectos antes de que pasáramos por allí. También hay que tener cuidado, ya que suele haber mucho fraude en las titulaciones, pero para eso está el Dpto de RRHH y separar el grano de la paja.

 

Finalmente, he sido testigo de cómo unos locales infravalorados e infra-remunerados han sido capaces de cargarse un gran proyecto: porque no olvidemos que ellos tienen todo el tiempo del mundo… y nosotros pasábamos por allí.

 


 

五,际项目整合或死亡。

如果它是复杂的,整合了80多个进程,满足一些,多一个项目,同时,事情变得复杂几何在一个国际项目,不同的民族,不同的技术或做事方式与资源类文化的因素就显得至关重要了我的经验是,你必须适应尽可能当地的特质:提交项目无论身在何处,如果没有的处所的一部分,该项目将失败整合资源,不仅意味着招,但无论他们的知识和文化在同等条件下,虽然它最初似乎不太恰当,是当地工作多年之前,我们到了那里。

这一切都可以做正式的规范的人力资源,沟通与整合的所有文件,并计划尝试,但如果你个人没有信任其他各方的承诺,并最终形成一个团队不会帮助问题的关键是,在最初的规划阶段,并具有团队认真所以,聘请当地最好的是必要的,但不落入红外报酬本地和超奖励项目当地人然后总是相同的:有知识两队之间的不平衡,而不是因为当地人不具备必要的资格,但因为我们正在招聘适当资格的本地知识和技能,混队支付适当的补偿工作。不要忘了,这是我们的收复失地运已在美国和欧洲最好的大学学习,并取得了显着的项目之前,我们通过在这些国家的许多专业人士你也必须要小心,因为往往有很多欺诈度,但是这是人事部,小麦从谷壳分离。

最后,我已经见证了一些地方低估,少付已经能够加载一个大型项目:因为不要忘记,他们在世界上所有的时间......们通过。

http://www.youtube.com/watch?v=19fcN3VaXs4

 V. ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ . ΕΝΤΑΞΗ Ή ΘΑΝΑΤΟ .
Αν είναι περίπλοκο να ενσωματωθεί στην Ένωση πάνω από 80 διαδικασίες που πληρούν κάποια , πολλά , ταυτόχρονα σε ένα έργο , τα πράγματα περιπλέκονται γεωμετρικά σε ένα διεθνές έργο , με πόρους των διαφόρων εθνικοτήτων και τεχνικές ή τρόπους να κάνουμε πράγματα . Στη συνέχεια, το ανθρώπινο -πολιτισμικό παράγοντα γίνεται απαραίτητη. Η εμπειρία μου είναι ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τις τοπικές ιδιαιτερότητες : δεν έχει σημασία , όταν το έργο έχει κατατεθεί , αν δεν αποτελεί μέρος των εγκαταστάσεων , το σχέδιο θα αποτύχει .
Ενσωμάτωση των πόρων σημαίνει όχι μόνο την πρόσληψη , αλλά ανεξάρτητα από την τεχνογνωσία τους και τον πολιτισμό , επί ίσοις όροις , η οποία , αν και αρχικά μπορεί να φαίνεται ακατάλληλη -α , είναι αυτό που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο πολλά χρόνια πριν φτάσαμε εκεί .
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν επίσημα προσπαθήσουμε με όλα τα έγγραφα και τα σχέδια του HR , επικοινωνία και την ενσωμάτωση του κανόνα , αλλά αν προσωπικά δεν έχω δέσμευση να εμπιστεύονται τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη , και τελικά να σχηματίσουν μια ομάδα δεν θα βοηθήσει . Το βασικό θέμα είναι ότι κατά την αρχική φάση του σχεδιασμού και έχει την ομάδα στα σοβαρά . Έτσι , προσλαμβάνει το καλύτερο τοπικό είναι αναγκαίο, αλλά χωρίς να πέσει σε υπο- αμοιβή των τοπικών και υπερ- ανταμοιβής ντόπιοι έργου . Στη συνέχεια, είναι πάντα η ίδια : υπάρχει ανισορροπία στον τομέα της γνώσης μεταξύ των δύο ομάδων , όχι επειδή οι ​​ντόπιοι δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, αλλά επειδή είμαστε κάτω από την πρόσληψη . Πληρώστε με τα κατάλληλα προσόντα των τοπικών γνώσεων και δεξιοτήτων και μικτές ομάδες λειτουργούν σωστά, αποζημιωθεί κανονικά . Μην ξεχνάτε ότι πολλοί επαγγελματίες σε αυτές τις χώρες για τις οποίες εμείς " reconquista " έχουν σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και έχουν γίνει σημαντικά έργα πριν περάσει από.
Θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί , καθώς υπάρχει συχνά μια μεγάλη απάτη στα βαθμούς , αλλά αυτή είναι η HR Dept και να διαχωριστεί η ήρα από το σιτάρι .
Τέλος , έχω δει πώς κάποια τοπική υποτιμώνται και πληρωμένη ήταν σε θέση να φορτώσετε ένα μεγάλο έργο : γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουν όλη την ώρα στον κόσμο ... και περάσαμε .
http://www.youtube.com/watch?v=19fcN3VaXs4

jueves, 10 de octubre de 2013

V. PROYECTOS. LOS DIOSES DEL OLIMPO.


V. PROYECTOS. PERO: ¿LOS DIOSES DEL OLIMPO? ¿DONDE ENCAJAN?

 

Han sido varios los Técnicos que me han tirado de las orejas por no incluir los PROYECTOS TECNICOS (Edificación y Urbanización) dentro de los grupos de proyectos que constituían el PROGRAMA INMOBILIARIO. Pero es así: intentaré explicarme. Todo lo siguiente va dirigido a la actividad de creación de proyectos con finalidad de venta o explotación.  

Aun partiendo de la base de que es un documento muy importante para el alcance del objetivo: VENDER, no antecede jerárquicamente a la construcción y mucho menos a la venta. Es decir: En mi opinión el Proyecto de Edificación (según término habitual en el sector) está sin embargo dentro del Proyecto: “Comercialización” y éste antecede jerárquica y temporalmente al Proyecto Técnico en sí. Es el Promotor quien debe señalar a los técnicos que deben diseñar (mediante un documento llamado Programa de Necesidades) y no al revés.  Es el Promotor quien debe conseguir la licencia de construcción. Y es el Promotor quien tiene la responsabilidad de vender el producto final, no los técnicos.. Por ello es parte del Proyecto Comercialización, como un documento técnico, pero también comercial muy importante, ya que refleja y describe gráficamente el producto a la venta o explotación: objetivo último del Programa.

Esto puede resultar chocante ya que hasta hace años (no hablo de los arquitectos jóvenes totalmente abiertos a colaborar en paralelo) la figura del Arquitecto era conocido por el sector como “DIOS” y hacía y deshacía a su antojo. No me parece mal si lo hace con sus fondos y programas, pero no con los de los demás. Por otro lado tampoco me parece justo que si el programa no tenía éxito, se cargasen las tintas contra el autor del Proyecto, ya que éste se limita a realizar un trabajo creativo y descriptivo , pero bajo el control de la Propiedad, quien debe ser responsable último del Programa, y como no podría ser de otra manera, responsable de que SE VENDA.

 

Posiblemente este Post no deje contentos a muchos Técnicos, que habrán sufrido lo suyo con promotores : “estrella”, “horteras”, “indecisos” y los peores “con ideas propias”, pero del mismo modo y en similar cuantía a los Promotores que hayan tenido que bregar con “Dioses del Olimpo”. O sea: lo que viene siendo el trabajo habitual de la promoción residencial en España. Los proyectos  fuera de España los dejo para otro Post.


 

五,项目但是:奥林匹斯众神? WHERE匹配?

术人员已经几个纷纷抛出我耳朵不包括技术项目(建筑及建筑)构成地产计划内的项目组们是正确的但我会尽力解以下所有项目活动销售或剥削的目的旨在创造。
即使,它是一个非常重要的文件为目标的范围:不分层出售,上述建设的基础上,更不用说转让也就是说,在我看来,建设项目(如标准的行业术语)内的项目仍然是: 场营销这上面分层临时技术项目本身
这是开发商指出的技术人员设计必须(称为程序要求的文件) ,而不是相反。它是开发商,谁是负责销售的最终产品,而不是技术人员因此,它是项目营销的一部分,作为一个非常重要的技术文件,既要提交给当地政府部门许可,而不是层次以下的商品化或剥削:该计划的最终目标。
这看起来可能很奇怪,直到多年以来(不是在谈论年轻的建筑师充分开放合作并行)建筑师的身影被称为被业界誉为上帝 ,并作废了意志我不喜欢它的基金和方案,而不是与他人的。另一方面似乎并不公平,如果程序没有成功,油墨加载反对该项目的作者,因为它是有限的,以创造性的工作和描述,但控制下的财产,谁应负责
最后的程序,以及如何可能是,否则已售负责。

这篇文章可能不会留下很多技术含量,已经遭受了他的发起人, 明星 俗气 悬而未决的和最差的自己的想法,但以同样的方式和大小相似的发起不得不面对与奥林匹斯众神 所以一直在西班牙住宅发展的日常工作
项目在西班牙以外的另一篇文章离开。

http://www.youtube.com/watch?v=uMRFlMsyTc4